Tổng hợp tất cả các lỗi kích hoạt Windows 10

Từ khi Microsoft cho ra mắt phiên bản hệ điều hành Windows 10, nhiều người dùng đã nâng cấp từ các phiên bản trước đó, và đương nhiên là không thể tránh khỏi những lỗi hệ thống. Đây là những lỗi khá phổ biến mà người dùng hay gặp và cũng không khó khăn để khắc phục chúng. Dưới đây chúng tôi đã "tổng hợp tất cả các lỗi kích hoạt Windows 10" xin chia sẻ để mọi người có thể dễ dàng tự sửa chữa.

Những trường hợp lỗi kích hoạt Windows 10 

Trường hợp 1

- Đó là trước đây bạn đã sử dụng hệ điều hành phần mềm chính hãng của Microsoft ở các phiên bản trước như Windows 7 hoặc 8.1 trên hệ thống và bây giờ bạn muốn nâng cấp nó lên win 10.

Trong trường hợp này, quá trình kích hoạt sẽ tự động và hệ thống của bạn sẽ được đánh dấu đích thực để chạy Windows 10. Nó sẽ được đăng ký với máy chủ kích hoạt của Microsoft.

Nếu bạn có mã key hợp lệ, bạn có thể sử dụng nó để kích hoạt Windows:

1> Chọn nút biểu tượng nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Kích hoạt .

2> Chọn Thay đổi khóa sản phẩm , sau đó nhập khóa sản phẩm gồm 25 ký tự.

Trường hợp-2:

Bạn cài đặt lại Windows 10 trong PC đang chạy sẵn trên Windows 10, quá trình thiết lập có thể yêu cầu mã key. Bạn có thể chọn 'Bỏ qua' hoặc 'Tiếp theo' hoặc 'Thực hiện sau này', tùy thuộc vào nút trong hộp thoại.

Nhưng nếu bạn đang thực hiện quá trình cài đặt bằng cách tải bộ cài đặt trên mạng xuống thì bạn sẽ phải cung cấp key sản phẩm.

Trường hợp 3 

Trong trường hợp bạn đã nâng cấp lên Windows 10 và bị lỗi trong một số phần cứng trong máy, như bo mạch chủ chẳng hạn. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải liên hệ với Microsoft để kích hoạt Windows 10 mà không thể cập nhật Windows trực tuyến. 

Windows 10 không được kích hoạt sau khi nâng cấp từ Windows 7 hoặc Windows 8.1 Update

Nếu bạn nâng cấp lên Windows 10 miễn phí và kết thúc ở trạng thái không kích hoạt, hãy thử làm theo các bước sau đây:
1> Chọn nút Bắt đầu, sau đó chọn Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Kích hoạt
2> Nếu trạng thái kích hoạt là Kết nối Internet để kích hoạt Windows , chọn Kích hoạt để kích hoạt Windows theo cách thủ công. Nếu cách này không hiệu quả, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

3> Nếu trạng thái kích hoạt của bạn là Windows không được kích hoạt, có thể là bạn không nâng cấp lên Windows 10 trước khi cài đặt lại. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy mua Windows bản quyền để kích hoạt hoặc quay lại phiên bản Windows trước đó của bạn và sau đó sử dụng ưu đãi nâng cấp miễn phí lên Windows 10.

>>>   KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRÒ CHƠI TRÊN WINDOWS 10

>>>   LỖI CARD ĐỒ HỌA TRÊN WINDOWS 10

Tổng hợp tất cả các lỗi kích hoạt Windows 10 phổ biến nhất và giải pháp khắc phục

Lỗi 0xC004C003 - 0xC004F050

 • Mua khóa sản phẩm mới hoặc nhập khóa sản phẩm chính xác.
 • Nếu bạn đang chạy một bản sao được kích hoạt của Windows 7 hoặc Windows 8.1 và sau đó nâng cấp lên Windows 10, kích hoạt sẽ tự động hoặc bạn có thể đợi một thời gian và sau đó chọn 'Kích hoạt'.
 • Nếu bạn đã sử dụng ưu đãi nâng cấp miễn phí để nâng cấp lên Windows 10, kích hoạt sẽ là tự động

Lỗi 0xC004F034

Nguyên nhân

 • Bạn đã nhập một sản phẩm không hợp lệ hoặc cùng một khóa sản phẩm cho các phiên bản Windows khác nhau.

Khắc phục sự cố :

 • Nhập khóa sản phẩm hợp lệ theo phiên bản Windows 10 của bạn.

Lỗi 0xC004F210

Nguyên nhân :

 • Bạn đã nhập khóa sản phẩm khớp với một phiên bản Windows khác với phiên bản được cài đặt.
 • Trước đây bạn đã nâng cấp lên Windows 10, tuy nhiên, phiên bản hiện tại của Widows 10 trong hệ thống của bạn không phải là phiên bản giống như giấy phép kỹ thuật của bạn.

Cách khắc phục lỗi:

 • Nhập khóa sản phẩm hợp lệ phù hợp với ấn bản Windows của bạn.
 • Cài đặt lại phiên bản Windows 10 trong hệ thống của bạn tương tự như phiên bản giấy phép kỹ thuật của bạn.
 • Nếu bạn đang chạy hệ thống của mình bằng Windows 10 (Phiên bản 1607), bạn có thể thực hiện trên Trình khắc phục sự cố kích hoạt để giúp cài đặt ấn bản Windows 10 thích hợp.

Lỗi 0xC004E016, 0xC004F210

Nguyên nhân:

 • Key sản phẩm được cung cấp không khớp với phiên bản hoặc ấn bản của Windows 10.

Sửa lỗi kích hoạt Windows 10 0xC004E016, 0xC004F210

 • Nhập khóa sản phẩm hợp lệ phù hợp với phiên bản Windows 10 của bạn.
 • Nếu bạn không có khóa sản phẩm cho phiên bản cụ thể đó, bạn có thể mua nó từ Cửa hàng Windows.
 • Để mua khóa từ Windows Store, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đi tới nút 'Bắt ​​đầu'> Chọn 'Cài đặt'> Chọn 'Cập nhật & Bảo mật'> Chọn 'Kích hoạt'.
 2. Chọn 'Chuyển đến Cửa hàng' và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Lỗi 0xC004FC03

Nguyên nhân:

 • Bạn để tường lửa trong khi đang kích hoạt Windows 10 trực tuyến

Cách khắc phục lỗi kích hoạt Windows 10 0xC004FC03

 • Đảm bảo internet của bạn được kết nối tốt và cài đặt tường lửa của bạn không ngăn kích hoạt Windows.
 • Nếu bị cả hai yếu tố trên hãy thử kích hoạt Windows bằng điện thoại của bạn.

Lỗi 0xC004E028

Nguyên nhân :

 • Bạn đã thử kích hoạt hệ thống của mình trong khi hệ thống đã được kích hoạt.

Cách khắc phục lỗi 

 • Kích hoạt hệ thống của bạn, sau khi quá trình kích hoạt đầu tiên được thực hiện.

Lỗi 0x8007267C

Nguyên nhân:

 • Bạn không kết nối với internet hoặc máy chủ kích hoạt hiện không khả dụng.

Khắc phục lỗi kích hoạt Windows 10x8007267C

 • Đảm bảo internet của bạn được kết nối tốt và cài đặt tường lửa không ngăn kích hoạt Windows.

Lỗi 0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014

Nguyên nhân :

 • Máy chủ kích hoạt tạm thời không khả dụng.

Giải pháp :

 • Quá trình kích hoạt sẽ tự động bắt đầu khi máy chủ khả dụng.

Lỗi 0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071

Nguyên nhân:

 • Khóa sản phẩm đã nhập đã được sử dụng cho một hệ thống khác.
 • Khóa sản phẩm đang được sử dụng cho nhiều hệ thống hơn mức cho phép theo các điều khoản do Giấy phép Phần mềm của Microsoft triển khai.

Giải pháp:

 • Bạn hãy mua một khóa sản phẩm xác thực cho mỗi hệ thống để kích hoạt Windows từ Windows Store.
 • Để mua khóa từ Windows Store, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đi tới nút 'Bắt ​​đầu'> Chọn 'Cài đặt'> Chọn 'Cập nhật & Bảo mật'> Chọn 'Kích hoạt'.
 2. Chọn 'Chuyển đến Cửa hàng' và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Lỗi 0xC004F00F

Nguyên nhân:

 • Bạn đã cung cấp khóa sản phẩm cho phiên bản Enterprise của Windows để kích hoạt Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro.

Khắc phục lỗi kích hoạt

 • Nhập khóa sản phẩm khớp với bản Windows của bạn.

Lỗi 0xC004C020

Nguyên nhân :

 • Bạn đã sử dụng giấy phép cho nhiều hệ thống hơn mức cho phép theo các điều khoản được Microsoft Software License cấp.

Khắc phục lỗi kích hoạt 

 • Bạn có thể yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm khác.

Lỗi 0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B

Nguyên nhân:

 • Bạn đã cung cấp khóa sản phẩm cho phiên bản Enterprise của Windows để kích hoạt Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro.
 • Không có kết nối mạng

Giải pháp:

 • Nhập khóa sản phẩm khớp với ấn bản Windows của bạn.
 • Đảm bảo mạng làm việc được kết nối tốt. Nếu lỗi vẫn tồn tại, hãy nhập lại khóa sản phẩm. Làm theo các bước được đề cập để nhập khóa:
 1. Đi tới nút 'Bắt ​​đầu'> Chọn 'Cài đặt'> Chọn 'Cập nhật & Bảo mật'> Chọn 'Kích hoạt'.
 2. Chọn 'Thay đổi khóa sản phẩm' và nhập khóa sản phẩm.

Lỗi 0x80072F8F

Nguyên nhân :

 • Ngày và thời gian của hệ thống của bạn không chính xác.
 • Windows không thể kết nối với dịch vụ kích hoạt trực tuyến để xác minh khóa sản phẩm

Khắc phục sự cố Lỗi kích hoạt Windows 10 0x80072F8F

 • Nhập ngày và giờ chính xác cho hệ thống.
 • Đảm bảo kết nối internet của bạn hoạt động tốt.

Lỗi 0xC004E003

Nguyên nhân :

 • Bạn đã cài đặt một phần mềm nào đó gây ra những thay đổi trong các tệp hệ thống mà những tệp hệ thống đó cần thiết để thực hiện quy trình kích hoạt Windows.

Khắc phục sự cố

 • Khôi phục các tệp hệ thống bị mất. 

Chú ý: Nếu tất cả các biện pháp khắc phục trên không có hiệu quả bạn nên liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng nhờ sự tư vấn.

Hệ thống Vdotrading chúng tôi phân phối tất cả các phần mềm bản quyền như phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm Microsoft bản quyền, phần mềm diệt virus, phần mềm thiết kế đồ họa Autodesk, Revit, Mastercam, Siemen NX,...với giá chính hãng và dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng chất lượng.