PDF Merger -1PC

PDF Merger -1PC

Là công cụ để kết hợp nhiều file PDF vào làm một, giúp thuận tiện hơn để quản lý file cũng như in ấn, cho phép chọn những trang, những phần nhất định của các file nhỏ để tạo thành file lớn hơn.
Giá: Liên Hệ
Số lượng: - +
0 Đánh giá

TÍNH NĂNG CHÍNH

- Hỗ trợ kết hợp file được bảo vệ bởi mật khẩu (yêu cầu người dùng phải biết mật khẩu).

- File sau khi kết hợp có thể gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ hoặc giữ lại nếu cần.

- File kết quả có thể được thiết lập mât khẩu để bảo vệ tránh xem nội dung bên trong hoặc tránh bị in ấn trái phép cũng như chỉnh sửa nội dung.

Sản Phẩm Liên Quan