Red Hat Directory Serve

Red Hat Directory Serve

Red Hat Directory Server là một máy chủ dựa trên LDAP tập trung các cài đặt ứng dụng, hồ sơ người dùng, dữ liệu nhóm, chính sách và thông tin điều khiển truy cập vào một đăng ký dựa trên hệ điều hành độc lập.
Giá: Liên Hệ
Số lượng: - +
0 Đánh giá

DESCRIPTION

Red Hat® Directory Server is an LDAP-compliant server that centralizes user identity and application information. It provides an operating system-independent, network-based registry for storing application settings, user profiles, group data, policies, and access control information. Download the datasheet to see how Red Hat Directory Server simplifies user management, improves security, reduces administration costs, and increases availability.

Sản Phẩm Liên Quan