iRedSoft Batch PDF Merge (32-Bit) 1PC

iRedSoft Batch PDF Merge (32-Bit) 1PC

Ứng dụng cho phép bạn hợp nhất hai hoặc nhiều tập tin PDF lại với nhau thành một file PDF mà không làm mất bản gốc của file PDF đó.
Giá: Liên Hệ
Số lượng: - +
0 Đánh giá

iRedSoft Batch PDF Merge là ứng dụng cho phép bạn hợp nhất hai hoặc nhiều tập tin PDF lại với nhau thành một file PDF mà không làm mất bản gốc của file PDF đó.

TÍNH NĂNG CHÍNH

Nó cho phép bạn thêm, thay thế tiêu đề PDF, tên tác giả, chủ đề và từ khoá trong dữ liệu PDF. Bạn có thể sử dụng mật khẩu bảo vệ các tập tin PDF của bạn bằng cách sử dụng mã hóa 128 bit hoặc thêm các hạn chế để sao chép hoặc in nội dung của nó.

Sản Phẩm Liên Quan