Kerio Control EDU Sophos Wed Filter Extension Additional 5 users

Kerio Control EDU Sophos Wed Filter Extension Additional 5 users

Hệ thống IDS/IPS của Kerio Control phân loại và ngăn chặn sự xâm nhập của virus vào các server, ứng dụng, các máy trạm cũng như cơ sở hạ tầng IT của doanh nghiệp.
Giá: Liên Hệ
Số lượng: - +
0 Đánh giá

Với hệ thống UTM server mới và các tính năng khác được tính hợp trong sản phẩm, Kerio Control EDU Sophos Wed Filter Extension Additional 5 users cung cấp cho các chuyên gia mạng một công cụ hoàn hảo và mạnh mẽ nhằm chống chọi với những nguy cơ và tối ưu hóa hoạt động của hệ thống mạng. Được tính hợp công cụ IDS/IPS, Kerio Control cung cấp công cụ mạnh mẽ phòng chống lại các nguy cơ  liên quan tới vấn đề bảo mật.

Với công nghệ Snort Technology, hệ thống IDS/IPS của Kerio Control phân loại và ngăn chặn sự xâm nhập của vius vào các server, ứng dụng, các máy trạm cũng như cơ sở hạ tầng IT của doanh nghiệp.

Với phần điều khiển cập nhật hoàn toàn mới Web Administration Console, nâng cao tính năng cho công tác quản lý, bảo mật. Kerio Control có công cụ Web Administration hoàn toàn mới với giao diện đẹp và dễ sử dụng, giúp các nhà quản trị mạng dễ dàng hơn khi sử dụng

   

Với những phần mềm về tường lửa của Kerio sẽ giúp công ty, doanh nghiệp hay những tổ chức cá nhân, cộng đồng được bảo vệ từ những tác nhân từ bên ngoài.

Sản Phẩm Liên Quan