Veritas ApplicationHA

Veritas ApplicationHA

ApplicationHA là giải pháp nâng cao tính sẵn có của các ứng dụng kinh doanh thông qua cung cấp tầm nhìn và kiểm soát trong môi trường VMware, Hyper-V, Solaris LDOM, IBM LPAR và KVM, cung cấp một lớp bảo vệ ứng dụng vững chắc trên nhiều nền tảng ảo hóa khác nhau
Giá: Liên Hệ
Số lượng: - +
0 Đánh giá

Veritas ApplicationHA là giải pháp nâng cao tính sẵn có của các ứng dụng kinh doanh thông qua cung cấp tầm nhìn và kiểm soát trong môi trường VMware, Hyper-V, Solaris LDOM, IBM LPAR và KVM. Dựa trên công nghệ dẫn đầu Veritas InfoScale Availability, ApplicationHA cung cấp một lớp bảo vệ ứng dụng vững chắc trên nhiều nền tảng ảo hóa khác nhau.

Lợi ích chính:

- Tiết kiệm chi phí bằng cách ảo hóa các ứng dụng kinh doanh quan trọng.

- Giảm tối đa downtime cho các ứng dụng trong máy ảo mà không làm ảnh hưởng đến các đặc tính ảo hóa nâng cao.

- Giảm downtime cho các dịch vụ kinh doanh có thành phần chạy trên cả nền tảng vật lý và ảo hóa, cũng như nhiều hệ điều hành khác nhau.

- Tự động phục hồi các ứng dụng quan trọng và dữ liệu thông qua việc tích hợp với Veritas Backup Exec.

- Cung cấp lựa chọn về quản lý cho các hoạt động đang diễn ra (vCenter cho VMware hoặc Veritas Operations Manager cho các nền tảng ảo hóa khác).

Các tính năng chính:

Đối với các môi trường VMware:

ApplicationHA giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến downtime ứng dụng bằng cách không những kiểm soát các máy ảo, mà còn  kiểm soát các ứng dụng chạy bên trong đó như:

- Quản trị đơn giản và tích hợp với vCenter: Giảm thiểu chi phí training và nhu cầu về các công cụ bổ sung thông qua tích hợp liền mạch với vCenter. Từ vCenter, người sử dụng sẽ có khả năng quản lý tập trung, cấu hình và kiểm soát các ứng dụng chạy trong máy ảo.

- Cải thiện tính sẵn sàng mà không ảnh hưởng đến các chức năng Vmware nâng cao: ApplicationHA tương thích hoàn toàn với các chức năng VMware như VMware HA, vMotion, Distributed Resource Scheduler (DRS) và VMware Fault Tolerance.

- Tích hợp với phần mềm phục hồi: ApplicationHA được tích hợp Veritas Backup Exec, giải pháp phục hồi phiên bản trước đó của máy ảo cũng như khắc phục kịp thời trong trường hợp máy ảo hoặc hệ điều hành bị gián đoạn.

 Đối với môi trường Hyper-V:

ApplicationHA giảm thiểu tối đa downtime của dịch vụ kinh doanh bằng cách kiểm soát ứng dụng bên trong các máy ảo Hyper-V :

- Khởi động lại máy ảo: ApplicationHA tự động phục hồi ứng dụng và khi cần thiết, khởi động lại máy ảo với Microsoft Failover Cluster.

- Tích hợp Veritas Operations Manager: Quản lý mọi ứng dụng với giao diện trình duyệt web đơn giản, dễ dàng sử dụng. Từ Operations Manager, người sử dụng sẽ có khả năng quản lý tập trung, cấu hình, và kiểm soát các ứng dụng đang chạy trong máy ảo.

- Cải thiện tính sẵn sàng mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng Hyper-V: ApplicationHA tương thích hoàn toàn với các chức năng Hyper-V như Live Migration và Hyper-V Replica.

Sản Phẩm Liên Quan