Thiết kế trực quan với Autodesk Stingray

Thiết kế trực quan với Autodesk Stingray _ một công cụ có thể được sử dụng để tạo ra các trò chơi 3D chất lượng cao hoặc được áp dụng trong ngành công nghiệp AEC để tạo ra các hình ảnh 3D được BIM thông báo trong 3ds Max hoàn toàn tương tác trong một môi trường thời gian thực.Nghĩa là đi bất cứ nơi nào trong mô hình và nhìn thấy mọi thứ như bạn muốn trong thế giới vật lý. Động cơ Stingray được xây dựng trên kiến ​​trúc mạnh mẽ, dựa vào dữ liệu của động cơ Bit squid. Động cơ Stingray mới có ý nghĩa sâu sắc đối với các nhà thiết kế xây dựng, vì nó tạo ra những luồng công việc được kết nối với phần mềm hoạt hình 3D Autodesk như 3ds Max, đã hỗ trợ quá trình BIM. Động cơ Stingray có tính năng liên kết trực tiếp với phiên bản 3ds Max mới nhất, làm cho những thay đổi trong 3ds Max xảy ra ngay lập tức trong động cơ Autodesk Stingray 2017.  

                 Thiết kế Trực quan với Autodesk Stingray

Thiết kế trực quan với Autodesk Stingray

Autodesk Stingray là công cụ thiết kế mạnh mẽ

Qủa đúng như vậy, Autodesk Stingray là công cụ thiết kế mạnh mẽ, giúp cho các nhà thiết kế xây dựng sử dụng phần mềm Autodesk Revit có khả năng dễ dàng nhập khẩu các mô hình vào 3ds Max để tạo ra những hình ảnh và hình ảnh động tuyệt đẹp, hình ảnh thực để truyền đạt ý định thiết kế. Đó là một quy trình công việc được chấp nhận rộng rãi trong ngành công nghiệp AEC và đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế. Bây giờ, với động cơ Stingray, các mô hình Revit có thể được đưa vào trong 3ds Max để trở nên hấp dẫn trực quan và sau đó được nhập vào động cơ Stingray để có thể tương tác với nhau, cho phép người dùng khám phá thiết kế "nếu" thay đổi trong môi trường thị giác hấp dẫn không khác gì một người đầu tiên đi bộ-về trong một tòa nhà thể chất. Lợi thế thực sự của điều này là nó cho phép các nhà thiết kế, chủ sở hữu và các bên liên quan truy cập và hình dung mô hình xây dựng trong thời gian thực để hiểu rõ quy mô, cảm nhận và kinh nghiệm của tòa nhà trước khi xây dựng bắt đầu.  

Thiết kế Trực quan với Autodesk Stingray

Thiết kế trực quan với Autodesk Stingray

Là một công cụ dựng hình thời gian thực mạnh mẽ, Stingray sẽ giúp cho tầm nhìn của Autodesk cho việc hiển thị kết nối trong một quy trình BIM. Khả năng mà Stingray cung cấp là bước đầu tiên hướng tới một tương lai được kết nối với phần mềm như Revit, 3ds Max và môi trường 3D như động cơ Stingray, kết hợp chặt chẽ với nhau để cho phép người dùng thực sự hiểu một thiết kế. Bằng cách cho phép kiểm soát trong thời gian thực, thay đổi thiết kế và thách thức có thể được nhanh chóng truyền đạt một cách hấp dẫn, trực quan. Autodesk cho biết phần mềm thiết kế đồ họa Autodesk mới nhất đang mở ra một cánh cửa mới trong cách xây dựng các tòa nhà hiện nay và trong tương lai, cho phép kết nối trực tiếp với thiết kế. Hãy tưởng tượng có thể gặp các bên liên quan của bạn để tham quan mô hình thiết kế tòa nhà của bạn trong một không gian ảo trong khi cộng tác để thông báo cho quá trình thiết kế.