Quản lý giấy phép AutoCAD

Quản lý giấy phép AutoCAD nhằm làm cho làm cho việc quản lý phần mềm trở nên dễ dàng hơn. Thay vì chọn loại giấy phép hoặc nhập số seri trong quá trình cài đặt, Trình quản lý giấy phép AutoCAD mới cho phép bạn chọn số serial (độc lập) hoặc giấy phép mạng - hoặc nếu bạn chưa có giấy phép và bạn có thể bắt đầu dùng thử 30 ngày ngay sau khi khởi chạy.

Trình quản lý giấy phép AutoCAD mới

                                                                               

                                                                                              Chọn một loại giấy phép

Nếu bạn không chắc chắn lựa chọn nào thì có thể tham khảo các liên kết ở cuối trang để biết thông tin về các tùy chọn cấp phép.

                                                                                

                                                                                     Nhận trợ giúp để chọn loại giấy phép

Sau khi chọn loại giấy phép của mình và chỉ định các thông tin thích hợp cần thiết, AutoCAD sẽ khởi chạy bất kể loại giấy phép hiện tại của bạn. Một tùy chọn mới trong trình đơn Infocenter sẽ cung cấp quyền truy cập vào License Manager.

                                                                                

                                                                                  Truy cập Trình quản lý Cấp phép từ Infocenter

Bạn cũng có thể truy cập vào License Manager từ hộp About.

                                                                               

                                                                               Truy cập vào License Manager từ hộp About

Trình Quản lý Giấy phép của Autodesk cung cấp cho bạn thông tin về giấy phép phần mềm cũng như cài đặt các trình cắm, tiện ích và phần mở rộng sử dụng giấy phép của Autodesk. Bạn cũng có thể thay đổi loại giấy phép hoặc, nếu bạn đang chạy AutoCAD trong chế độ dùng thử, bạn có thể kích hoạt nó.

                                                                                    

                                                                                     Trình Quản lý Giấy phép cho một giấy phép dùng thử

Giấy phép dùng thử

Khi AutoCAD đang chạy trong chế độ thử nghiệm, Infocenter chỉ rõ số ngày còn lại của thử nghiệm. Bất cứ lúc nào bạn có thể chọn Đăng ký ngay bây giờ và chọn từ các điều khoản thuê bao AutoCAD khác nhau .

                                                                                          

                                                                                                  Còn lại ngày thử việc

Khi bạn đã mua giấy phép phần mềm thiết kế đồ họa Autodesk, chọn Activate trong License Manager. Nếu bạn chưa có giấy phép, hãy chọn Cancel để tiếp tục chạy AutoCAD trong chế độ dùng thử. Đừng lo lắng: Bạn sẽ có cơ hội để lưu lại công việc của bạn và thoát khỏi AutoCAD.

                                                                                        

                                                                                         Kích hoạt một giấy phép dùng thử

Lần tiếp theo bạn khởi chạy AutoCAD, bạn lại được cung cấp tùy chọn để chọn loại giấy phép bạn muốn sử dụng.

                                                                                         

                                                                                              Chọn một loại giấy phép

Trình quản lý Giấy phép AutoCAD 2017: Số Sê-ri (Giấy phép độc lập)

Nếu giấy phép AutoCAD của bạn sử dụng một số sê-ri, Trình Quản lý Giấy phép sẽ hiển thị tên thiết bị và số sê-ri, nó thậm chí còn cho phép bạn nhập một số serial khác. Bạn cũng có thể chọn để thay đổi loại giấy phép.

                                                                                            

                                                                                           Trình Quản lý Cấp phép cho Giấy phép Số Serial Number

Bất cứ khi nào bạn thay đổi loại giấy phép, AutoCAD sẽ cấp giấy phép, và nhắc bạn lưu lại công việc và bỏ thuốc lá. Nếu bạn chọn tiếp tục làm việc, một bộ đếm thời gian 6 phút bắt đầu đếm ngược. Tin nhắn được lặp lại ở dấu hiệu 4 và 2 phút. Mỗi lần bạn chọn tiếp tục làm việc, đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược cho đến khi nó tự động đóng. Tất cả các bản vẽ khác được lưu tự động.

                                                                                            

                                                                                             Giấy phép sản phẩm không còn tồn tại nữa

Lần tiếp theo bạn khởi chạy AutoCAD, bạn lại được trình bày với tùy chọn để chọn loại giấy phép của mình.

Trình Quản lý Cấp phép AutoCAD 2017: Giấy phép Mạng

Nếu bạn sử dụng giấy phép mạng, Trình quản lý Giấy phép sẽ hiển thị tên của máy chủ cấp phép và ID cùng với tên thiết bị và số sê-ri.

                                                                                              

                                                                                                 Quản lý Giấy phép mạng

Nếu bạn đang sử dụng giấy phép mạng và mất kết nối với máy chủ cấp phép, bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết. Giống như khi bạn thay đổi loại giấy phép, AutoCAD yêu cầu bạn lưu lại công việc của bạn và, nếu bạn chọn tiếp tục làm việc, bắt đầu đếm ngược sáu phút. Bạn cũng được nhắc lưu lại công việc của bạn ở dấu hiệu bốn và hai phút.

AutoCAD 2017: Mượn Giấy phép Mạng

Bạn có thể dễ dàng mượn giấy phép trong thời gian tối đa sáu tháng hoặc trong khoảng thời gian tối đa được chỉ định trong tệp tùy chọn trên máy chủ Quản lý Cấp phép Mạng, không được vượt quá sáu tháng. Điều này cho phép bạn sử dụng AutoCAD ngoại tuyến trong thời gian đó mà không cần truy cập vào máy chủ cấp phép. Một biểu tượng trên thanh trạng thái cho biết giấy phép được mượn. Vượt qua biểu tượng để xem thời gian hết hạn.

                                                                                             

                                                                                              Thông tin cấp phép vay trên thanh trạng thái

Bạn có thể nhấp chuột phải vào biểu tượng để trả lại giấy phép bất kỳ lúc nào.

                                                                                       

                                                                                            Trả lại giấy phép sớm

 Kết nối với Máy chủ Cấp phép  AutoCAD 2017

Một lưu ý nữa là đối với cấp phép phần mềm trong AutoCAD 2017 dựa trên đám mây và bạn phải kết nối với máy chủ cấp giấy phép mạng ít nhất một lần trong :

  • 30 ngày khi sử dụng một số sê-ri
  • 6 tháng khi sử dụng giấy phép mạng (giả sử bạn đã mượn giấy phép từ máy chủ trong sáu tháng)