Lỗi kích hoạt AutoCAD bản quyền

Có những trường hợp khách hàng mua phần mềm thiết kế đồ họa Autodesk bản quyền nhưng không được cấp mã số để kích hoạt cũng như không có bất kỳ một thông tin nào từ hãng về mail để hướng dẫn người dùng phải làm thế nào. Trong trường hợp này, khách hàng có thể làm theo hướng dẫn sau đây

Tạo Mã yêu cầu

Sau khi cài đặt phần mềm, bạn có thể sử dụng nó trên cơ sở thử nghiệm cho đến khi bạn nhận được Mã kích hoạt từ Autodesk. Có thể mất tới 48 giờ để nhận Mã kích hoạt qua email.

Để tạo mã yêu cầu để kích hoạt phần mềm của bạn:

 1. Vô hiệu hoá kết nối Internet của bạn và khởi chạy phần mềm của bạn. Đây là một  quá trình offline . Các màn hình dưới đây sẽ chỉ xuất hiện nếu máy tính của bạn không kết nối Internet.
 2. Nhấp vào   nút Kích hoạt trên màn hình Dùng thử miễn phí. 
  Lưu ý:  Sản phẩm phần mềm Autodesk sẽ hoạt động trên giấy phép dùng thử miễn phí cho đến khi được kích hoạt. Nếu bạn đã mua phần mềm và không sử dụng nó làm bản dùng thử miễn phí, bạn vẫn cần phải kích hoạt phần mềm của bạn từ màn hình Miễn phí Dùng thử.

  Lỗi kích hoạt giấy phép AutoCAD
 3. Nhập số sê-ri và mã sản phẩm của bạn và nhấp vào   nút Tiếp theo .

  Lỗi kích hoạt giấy phép AutoCAD
 4. Chọn "Yêu cầu mã kích hoạt bằng phương pháp ngoại tuyến" và nhấp vào   nút Tiếp theo . 

  Lưu ý:  Bạn sẽ chỉ nhận được màn hình và tùy chọn này nếu bạn đang sử dụng máy tính không có kết nối Internet hoạt động. Nếu máy tính của bạn được kết nối với Internet, phần mềm sẽ giả sử bạn muốn  tự động kích hoạt qua Internet .

  Lỗi kích hoạt giấy phép AutoCAD
 5. Ghi lại thông tin kích hoạt được cung cấp. 

  Lưu ý:  Bạn cần tên sản phẩm, số sê-ri, mã sản phẩm và mã yêu cầu khi bạn gửi yêu cầu mã kích hoạt trên máy tính khác. Bạn có thể gửi yêu cầu bằng email bằng địa chỉ đã cung cấp hoặc truy cập  register.autodesk.com .Xem  Yêu cầu Mã Kích hoạt  để biết thông tin. Mã yêu cầu hiển thị chỉ là ví dụ và sẽ không hoạt động nếu sử dụng.  

  Lỗi kích hoạt giấy phép AutoCAD
 6. Nhấp vào nút Đóng để thoát trình hướng dẫn và tiếp tục sử dụng phần mềm của bạn ở chế độ Dùng thử miễn phí.

  Yêu cầu mã kích hoạt

  Để kích hoạt phần mềm của bạn khi Lỗi kích hoạt  AutoCAD bản quyền xảy ra mà không có kết nối Internet, bạn sẽ phải hoàn thành yêu cầu Mã Kích hoạt trên máy tính có kết nối Internet. Bạn có thể lấy mã kích hoạt ngay tại  register.autodesk.com  hoặc gửi một yêu cầu Web để nhận Mã kích hoạt qua email (có thể mất đến 48 giờ).

Để có được một Mã Kích hoạt từ Đăng ký Sản phẩm Trực tuyến và Kích hoạt:

 1. Truy cập  register.autodesk.com  và đăng nhập bằng cách sử dụng thông tin Tài khoản Autodesk của bạn. Nếu bạn không có Tài khoản Autodesk, hãy làm theo lời nhắc trên màn hình để tạo một tài khoản. 
  Lưu ý:  Trang web Đăng ký và Kích hoạt Sản phẩm yêu cầu bạn sử dụng Autodesk ID của bạn để đăng nhập chứ không phải địa chỉ email của bạn. Nếu bạn không biết ID Autodesk của mình, bạn có thể đăng nhập tại accounts.autodesk.com  bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn để xem ID của bạn, được liệt kê trong phần  Cài đặt Tiểu sử / Bảo mật .
 2. Chọn Hệ điều hành của bạn và nhập Số Sê-ri của bạn. Nhấp vào  Tiếp theo  để tiếp tục.
 3. Chọn sản phẩm khớp với số sê-ri bạn đã nhập. Nhấp vào  Tiếp theo  để tiếp tục.
 4. Chọn tài khoản đã nhập trước đó nếu bạn đã đăng ký phần mềm trước hoặc nhập thông tin tài khoản mới. Đây là tên và địa chỉ bạn muốn sử dụng cho đăng ký phần mềm của bạn. Nhấp vào  Tiếp theo  để tiếp tục.
 5. Xác minh thông tin đăng ký của bạn và nhập Mã yêu cầu của bạn   ở nơi được nhắc. Nhấp vào  Tiếp theo  để tiếp tục.

  Lỗi kích hoạt giấy phép AutoCAD
 6. In hoặc lưu thông tin đăng ký của bạn, đặc biệt là Mã Kích hoạt của bạn. Đây là thông tin bạn sẽ nhập khi bạn kích hoạt phần mềm theo cách thủ công  từ màn hình Dùng thử miễn phí.

  Lỗi kích hoạt giấy phép AutoCAD

Gửi yêu cầu Web để nhận Mã kích hoạt qua email

 1. Truy cập vào  Mẫu Yêu cầu Trợ giúp Kích hoạt .
 2. Chọn "Đăng ký hoặc kích hoạt sản phẩm" khi được hỏi loại trợ giúp bạn cần.

  Hình ảnh của Mẫu Trợ giúp Giấy phép Mạng Tri thức Autodesk với sự trợ giúp đã được chọn.
 3. Nhập thông tin về Sản phẩm và Đăng ký được yêu cầu.

  Hình ảnh của biểu mẫu yêu cầu mã kích hoạt ngoại tuyến với thông tin sản phẩm được nhập.
 4. Nhập các ký tự từ hình ảnh bảo mật, chọn hộp bên cạnh Tuyên bố về Quyền riêng tư của Autodesk và nhấp vào  nút Tiếp tục để tiếp tục.

  Hình ảnh của phần gửi mẫu yêu cầu mã kích hoạt.

 Kích hoạt phần mềm bằng tay

Sau khi bạn nhận được Mã kích hoạt qua email (thường là trong vòng 48 giờ hoặc sớm hơn), bạn có thể nhập nó và hoàn tất kích hoạt phần mềm của bạn.

Để kích hoạt phần mềm của bạn một cách thủ công:

 1. Vô hiệu hoá kết nối Internet của bạn và khởi chạy phần mềm của bạn. Nhấp vào   nút Kích hoạt trên màn hình Dùng thử miễn phí. 

  Lưu ý:  Bạn sẽ chỉ nhìn thấy màn hình kích hoạt thủ công nếu bạn đang sử dụng máy tính không có kết nối Internet đang hoạt động. Nếu máy tính của bạn được kết nối với Internet, phần mềm sẽ giả sử bạn muốn  tự động kích hoạt qua Internet . 

  Các sản phẩm phần mềm Autodesk sẽ hoạt động trên giấy phép dùng thử miễn phí cho đến khi được kích hoạt.Nếu bạn đã mua phần mềm và không sử dụng nó làm bản dùng thử miễn phí, bạn vẫn cần phải kích hoạt phần mềm của bạn từ màn hình Miễn phí Dùng thử.

  Hình ảnh màn hình kích hoạt 3DS Max 2015 hiển thị số ngày còn lại trong thử nghiệm.
 2. Nhập số sê-ri và mã sản phẩm của bạn và nhấp vào   nút Tiếp theo .

  Hình ảnh màn hình kích hoạt 3ds Max hiển thị số seri và mã sản phẩm đã nhập.
 3. Chọn "Tôi có mã kích hoạt từ Autodesk" và sau đó nhập mã kích hoạt của bạn vào các khoảng trống được cung cấp. Nhấp vào  Tiếp theo  để hoàn thành kích hoạt thủ công. 
  Lưu ý:   Nếu bạn sao chép và dán toàn bộ mã kích hoạt vào trường đầu tiên, nó sẽ tự động điền vào tất cả các trường còn lại nếu cần.

  Hình ảnh màn hình kích hoạt 3ds Max hiển thị tùy chọn để nhập mã kích hoạt để hoàn tất kích hoạt ngoại tuyến.