Ảo hóa với VMWARE vSAN 6.5

MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ GIẢI PHÁP

VMware vSAN™ hỗ trợ các giải pháp Cơ sở hạ tầng Hội tụ Siêu hội tụ (HCI) để giúp khách hàng phát triển và tránh được rủi ro,

hạ thấp TCO cũng như chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu CNTT tương lai. Được tích hợp một cách độc đáo trong lớp ảo hóa, vSAN cung cấp môi trường lưu trữ hiệu năng cao, được tối ưu hóa dành cho flash để ứng dụng trong các Cơ sở hạ tầng Hội tụ Siêu hội tụ. Nó sử dụng các thành phần giải pháp x86 phổ thông để mở rộng dễ dàng và hạ thấp TCO tới 50% đồng thời cung cấp các giải pháp hoàn toàn flash với giá chỉ bằng một nửa so với các giải pháp hệ thống HCI lai cạnh tranh. Khả năng tích hợp dễ dàng với VMware vSphere® và toàn bộ cấu trúc VMware biến nó trở thành nền tảng lưu trữ đơn giản nhất dành cho các máy ảo - cho dù là máy ảo đó đang chạy các ứng dụng nghiệp vụ trọng yếu, máy desktop ảo hay các ứng dụng CNTT từ xa.

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH

•  Phát triển và loại bỏ rủi ro: Mở rộng công nghệ ảo hóa một cách dễ dàng đến với môi trường lưu trữ bằng một giải pháp siêu hội tụ tích hợp để đơn giản hóa các công việc trong môi trường VMware của bạn.

- Sử dụng các công cụ, kỹ năng và nền

tảng phần cứng quản lý hiện tại được bạn lựa chọn sử dụng

- Khai thác ưu thế của một hệ sinh thái lớn, đã được kiểm chứng của VMware dành cho các giải pháp phần mềm bổ sung

- Bảo vệ các khoản đầu tư hiện tại vào môi trường lưu trữ bằng một khung giải pháp quản lý hợp nhất

•  Hạ thấp TCO: Giúp sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách hạn chế với tổng chi phí sở hữu thấp hơn 50% bằng cách hợp nhất các

chức năng chính trong trung tâm dữ liệu trên những nền tảng phần cứng x86 theo tiêu chuẩn đa dạng nhất trong ngành và phần mềm ảo hóa tốt nhất.

- Chuyển đổi cơ sở hạ tầng sang những chiếc máy chủ có chi phí thấp, dung lượng lớn

- Đơn giản hóa hoạt động quản lý bằng một cấu trúc phần mềm tích hợp

- Tăng tốc độ đáp ứng các tác vụ CNTT tốn thời gian

•  Mở rộng để đáp ứng yêu cầu tương lai: Chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu CNTT tương lai trong kỷ nguyên liên thông nhiều môi trường điện toán đám mây bằng một cơ sở hạ tầng được định nghĩa bằng phần mềm trong đó sử dụng những công nghệ phần cứng mới nhất, hỗ trợ các ứng dụng mới và cung cấp một nền tảng điện toán đám mây.

- Nhanh chóng hỗ trợ công nghệ phần cứng mới nhất

- Được phát triển dành cho các ứng dụng và container trong doanh nghiệp hiện đại

- Một nền tảng được kiến trúc dành cho kỷ nguyên liên thông nhiều môi trường điện toán đám mây

                                               

vSAN là gì?

vSAN, nền tảng lưu trữ được định nghĩa bằng phần mềm để hỗ trợ các giải pháp HCI hàng đầu trong ngành, giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu kinh doanh một cách nhanh chóng hơn trong khi vẫn tạo ra được giá trị cao nhất về lưu trữ và cung cấp một giải pháp được thiết kế dành cho thiết bị phần cứng, môi trường điện toán đám mây và những thay đổi về ứng dụng tương lai. vSAN cung cấp môi trường lưu trữ hiệu năng cao, được tối ưu hóa đối với flash dành cho bất kỳ ứng dụng nào và ở mức chi phí chỉ bằng một phần nhỏ chi phí của các giải pháp lưu trữ chuyên dụng thông thường cũng như các giải pháp cơ sở hạ tầng siêu hội tụ khác kém hiệu quả hơn. vSAN tập trung hóa các thiết bị flash và/hoặc ổ đĩa cứng được kết nối với máy chủ để cung cấp một kho dữ liệu được chia sẻ và có độ ổn định cao dành cho nhiều loại tải công việc khác nhau, bao gồm cả các ứng dụng kinh doanh quan trọng, máy desktop ảo, môi trường CNTT từ xa, DR và cơ sở hạ tầng DevOps.

Kiến trúc và Hiệu năng: Được tích hợp chặt chẽ với lớp ảo hóa, vSAN được đặt trực tiếp trong luồng dữ liệu I/O, với vị trí tối ưu để nhanh chóng đưa ra quyết định về lưu trữ dữ liệu. Kết quả là, vSAN có thể đạt được hiệu năng cao nhất mà không tiêu tốn tài nguyên CPU hoặc bộ nhớ so với các thiết bị lưu trữ ảo khác hay các cấu trúc phần mềm HCI khác chạy riêng biệt trên nền tảng của lớp ảo hóa. vSAN có thể được cấu hình như là môi trường lưu trữ hoàn toàn flash hoặc lai, đạt được tới 6 triệu IOPS trong một kiến trúc hoàn toàn flash.

Hiệu suất Lưu trữ: vSAN cung cấp các tính năng lưu trữ tiên tiến, bao gồm cả chống trùng lặp dữ liệu, nén dữ liệu và mã hóa xóa dữ liệu (RAID 5/6), với khả năng đạt được hiệu quả sử dụng tài nguyên lưu trữ cao hơn tới 10 lần khi hạ thấp đáng kể dung lượng cần sử dụng và chi phí lưu trữ. Các tính năng đảm bảo hiệu suất hoạt động dễ dàng với bất kỳ tải công việc nào ở mức phụ tải tài nguyên nhỏ nhất (thường là <5%) - một ưu thế lớn so với các giải pháp siêu hội tụ khác. 

Khả năng mở rộng: vSAN có một kiến trúc phân tán với khả năng cho phép bạn phát triển theo nhu cầu, mở rộng mà không gây gián đoạn hoạt động từ 2 đến 64 máy chủ trên mỗi cụm hệ thống. Cả dung lượng và hiệu năng đều có thể được mở rộng một cách đồng thời bằng cách bổ sung thêm một máy chủ mới vào cụm hệ thống (mô hình mở rộng ngang); hoặc dung lượng và hiệu năng có thể được mở rộng độc lập với nhau bằng cách chỉ bổ sung thêm các ổ đĩa vào các máy chủ hiện tại (mô hình mở rộng dọc).

Quản lý và Tích hợp: vSAN không yêu cầu cài đặt thêm phần mềm - nó có thể được kích hoạt bằng vài nhấp chuột đơn giản. Môi trường này được quản lý từ vSphere Web Client và tích hợp với cấu trúc VMware, bao gồm cả các tính năng quan trọng như là vMotion®, High Availability (HA) và Fault Tolerance (FT), cũng như là các sản phẩm VMware khác như là VMware Site Recovery Manager™, VMware vRealize® Automation™ và vRealize Operations™.

Tự động hóa: Các cấp độ dịch vụ lưu trữ và cung cấp tài nguyên lưu trữ cho VM (như là dung lượng, hiệu năng và độ sẵn sàng) đều được tự động hóa và kiểm soát thông qua các chính sách tập trung vào VM và có thể được đặt hoặc điều chỉnh trong khi hệ thống đang hoạt động. vSAN tự động tinh chỉnh một cách linh hoạt, điều chỉnh những thay đổi thường xuyên về các điều kiện tải công việc để cân bằng tải trên các tài nguyên lưu trữ, đảm bảo rằng từng VM đều tuân thủ các chính sách lưu trữ đã được áp dụng với nó.

Các Tính năng và Lợi ích chính

Được tích hợp chặt chẽ với vSphere: vSAN được tích hợp trong nhân ảo hóa của vSphere, tối ưu hóa luồng I/O của dữ liệu để đạt được các cấp độ hiệu năng cao nhất với ảnh hưởng tối thiểu đến hiệu năng CPU và bộ nhớ.

Được tối ưu hóa cho ổ Flash: vSAN giảm thiểu độ trễ lưu trữ bằng cách tăng tốc độ Đọc/Viết lưu lượng I/O đĩa bằng bộ nhớ đệm tích hợp trong các thiết bị flash ở phía máy chủ. Giải pháp vSAN hoàn toàn flash có thể được triển khai với chi phí không tới 1 đô la trên 1GB dung lượng - thấp hơn 50% so với chi phí của các giải pháp siêu hội tụ lai cạnh tranh. 

Mở rộng theo mô hình dọc hoặc ngang một cách chi tiết và không gây gián đoạn hoạt động: Mở rộng dung lượng và nâng cao hiệu năng một cách liên tục bằng cách bổ sung thêm các máy chủ vào một cụm hệ thống (mô hình mở rộng ngang) hoặc chỉ mở rộng dung lượng bằng cách bổ sung thêm ổ đĩa cho một máy chủ (mô hình mở rộng dọc).

Chống trùng lặp dữ liệu và Nén dữ liệu: Công nghệ chống trùng lặp dữ liệu và nén dữ liệu dựa trên phần mềm tối ưu hóa dung lượng lưu trữ hoàn toàn flash, đạt được mức cắt giảm dữ liệu tới 7 lần với phụ tải tài nguyên CPU và bộ nhớ tối thiểu.

Mã hóa bảo vệ dữ liệu: Công nghệ mã hóa bảo vệ dữ liệu (Erasure Coding) tăng dung lượng lưu trữ khả dụng tới 100% trong khi vẫn đảm bảo được độ ổn định của dữ liệu. Công nghệ này có thể đối phó được với một hoặc hai sự cố bằng cơ chế bảo vệ dữ liệu cực tính đơn hoặc cực tính kép.

Chất lượng dịch vụ (QoS): Điều khiển, đặt hạn mức và giám sát QoS của IOPS được sử dụng bởi những máy ảo cụ thể, loại bỏ các vấn đề do những máy ảo lân cận gây ra.

Dịch vụ Trạng thái vSAN (vSAN Health Service): Dịch vụ này cung cấp các phép kiểm tra tính tương thích của phần cứng tích hợp, giám sát hiệu năng, chẩn đoán và báo cáo dung lượng lưu trữ trực tiếp từ VMware vCenter Server®.

Truy cập iSCSI: vSAN 6.5 sẽ cho phép môi trường lưu trữ vSAN được hiển thị dưới dạng một đích iSCSI dành cho các tải công việc vật lý. Tất cả các chức năng chính vẫn tiếp tục sẵn sàng và được quản lý thông qua vCenter.

Kết nối trực tiếp 2-Node: Tiết kiệm tới 20% trên mỗi địa điểm bằng cách loại bỏ yêu cầu sử dụng nhiều thiết bị chuyển mạch giữa các máy chủ trong một môi trường 2-node. Sử dụng cáp đấu chéo để kết nối các máy chủ một cách đơn giản và tin cậy.

Giao diện PowerCLI đầy đủ tính năng: vSAN đảm bảo tính dễ dàng và khả năng mở rộng của mô hình tự động hóa ở cấp độ doanh nghiệp bằng một tập hợp giao diện PowerCLI cmdlets đầy đủ tính năng.

Một giao diện quản lý với vSphere: vSAN loại bỏ yêu cầu đào tạo và vận hành các giao diện lưu trữ đặc biệt. Việc triển khai giờ đây đã trở nên dễ dàng thông qua hai cú nhấp chuột.

Quản lý dựa trên chính sách lấy VM làm trung tâm: vSAN sử dụng các chính sách lưu trữ, được áp dụng trên cơ sở từng VM để tự động hóa hoạt động triển khai và cân đối các tài nguyên lưu trữ để đảm bảo rằng từng máy ảo đều có được các tài nguyên và dịch vụ lưu trữ cần thiết.

Khả năng đối phó sự cố tích hợp và độ sẵn sàng nâng cao: vSAN sử dụng cấu hình RAID phân tán và công nghệ nhân bản bộ nhớ đệm để đảm bảo rằng dữ liệu không bao giờ bị mất mát nếu ổ đĩa, máy chủ, mạng hoặc tủ rack gặp sự cố. Giải pháp này dễ dàng hỗ trợ các tính năng đảm bảo độ sẵn sàng cao của vSphere như là vSphere Fault Tolerance, vSphere High Availability, v.v.... vSphere Replication™ for vSAN cung cấp chức năng nhân bản VM không đồng bộ với RPO lên tới 5 phút.

vSAN Stretched Cluster: Tạo ra một cụm hệ thống kéo dài giữa hai địa điểm cách biệt về mặt địa lý và nhân bản dữ liệu đồng bộ giữa hai địa điểm đó. Nó cho phép đạt được độ sẵn sàng ở cấp độ doanh nghiệp nơi có thể đối phó với sự cố toàn bộ địa điểm mà không gây mất mát dữ liệu và không gây gián đoạn hoạt động.

Các lựa chọn triển khai

vSAN có nhiều mô hình sử dụng – với số lượng lựa chọn nhiều hơn tới 5 lần so với các giải pháp HCI cạnh tranh. Bạn có thể lựa chọn từ thiết bị VxRail được phát triển với khả năng hỗ trợ mô hình triển khai đồng bộ nhất của môi trường HCI được vSAN hỗ trợ cho tới hơn 100 máy chủ sẵn sàng cho vSAN được chứng nhận trước từ tất cả các nhà cung cấp giải pháp lớn.

Nền tảng Photon với vSAN

Photon Platform là một nền tảng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây doanh nghiệp với khả năng cho phép bộ phận CNTT cung cấp các công cụ và dịch vụ theo nhu cầu mà các nhà phát triển phần mềm cần có để xây dựng và vận hành các ứng dụng hiện đại trong khi vẫn duy trì được khả năng bảo mật, kiểm soát và hiệu năng của trung tâm dữ liệu. Được phát triển riêng cho các ứng dụng điện toán đám mây với khả năng tích hợp trực tiếp với cơ sở hạ tầng container doanh nghiệp, Photon Platform đưa quy mô, hiệu năng và các tính năng trước đây chỉ dành cho các công ty web quy mô lớn vào trung tâm dữ liệu của khách hàng.

Photon Platform được tích hợp trực tiếp với các công nghệ mạng và lưu trữ hàng đầu của VMware. Nền tảng này cung cấp chức năng kết nối mạng ảo theo nhu cầu và sử dụng môi trường lưu trữ siêu hội tụ thông qua vSAN. Các dịch vụ lưu trữ vSAN đã được phát triển dành cho Photon Platform để cung cấp khả năng truy cập quản lý hoàn chỉnh dành cho các nhà phát triển phần mềm thông qua các API. Nhờ đó, người dùng Photon Platform có thể được hưởng lợi từ các dịch vụ lưu trữ chính có trong vSAN và giảm

thiểu rủi ro bằng một giải pháp lưu trữ đồng nhất, đã được kiểm chứng.

Yêu cầu hệ thống

Máy chủ Phần cứng

•   1GB NIC; khuyến nghị sử dụng 10GB NIC

•   SATA/SAS HBA hoặc bộ điều khiển RAID

•   Tối thiểu một ổ đĩa lưu trữ hỗ trợ bộ nhớ đệm flash và một ổ đĩa lưu trữ lâu dài (flash hoặc HDD) dành cho từng máy chủ đóng góp dung lượng

Quy mô Cụm hệ thống

•   Tối thiểu 2 máy chủ – Tối đa 64 máy chủ

Phần mềm

•   VMware vSphere 6.5 (bất kỳ phiên bản nào)

•   VMware vSphere with Operations Management 6.1 (bất kỳ phiên bản nào)

•   VMware vCloud Suite 6.0 (bất kỳ phiên bản nào được cập nhật với 6.5)

•   VMware vCenter Server 6.5